O Nas

Historia Środowiska:

Swoją harcerską przygodę na Ziemi Wojciechowskiej rozpoczynaliśmy jesienią 2014 roku. W 2015 roku mieliśmy już dwie drużyny - w Wojciechowie i Miłocinie.  W sierpniu 2015 r. do naszego lokalnego Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej dołączyło środowisko krakowskie, wrzesińskie i buskie, które wspólnie ledwo równoważyły stan naszego Środowiska na Lubelszczyźnie. W woj. lubelskim szybko zaczęliśmy się rozwijać. Po roku pracy było nas tutaj ponad 120 osób w kilku drużynach. Z różnych powodów od 2017 skupiliśmy się na działalności harcerskiej na Lubelszczyźnie, ograniczając się do drużyn w Wojciechowie i Miłocinie. Obecnie działamy też w Palikijach i uruchamiamy drużynę w Markuszowie.

Nasze Środowisko  uczestniczy w różnorakich przedsięwzięciach. Są to m.in. Orszaki Trzech Króli, wysyłanie kartek z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Międzynarodowe Przeglądy Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo, wysyłanie Kartki do Powstańca, nocowiska, ogniska, w tym Ognisko dla Niepodległej (3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada), uczczenie rocznic Powstania Warszawskiego, udział w uroczystościach religijno-patriotycznych w Wojciechowie, Szczuczkach itp. W lipcu 2017 r. w Szczuczkach zorganizowaliśmy nasz pierwszy obóz harcerski, w którym uczestniczyli harcerze z Polski, Białorusi i skaut ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W roku 2018 zrobiliśmy kolejny obóz w sierpniu w Nasutowie, na skraju Lasów Kozłowieckich, wyjazd harcerzy na Białoruś w odwiedziny do polskich harcerzy z Brześcia, zbiórkę pieniędzy na groby polskie na Białorusi. Jak dotąd, dwukrotnie szliśmy w Pieszej Pielgrzymce Harcerzy z Wojciechowa do Wąwolnicy. Trzykrotnie, nasi harcerze byli przekazicielami Betlejemskiego Światła Pokoju w Gminie Wojciechów i Nałęczowie. Oczywiście w międzyczasie odbywają się kolejne zbiórki harcerskie i praca w drużynach.
Od 13 września 2018 roku współtworzymy Harcerską Organizację Wychowawczo - Patriotyczną CICHOCIEMNI. W lipcu 2019 r. (1-14 VII) zaplanowany jest pierwszy wspólny, a więc ogólnopolski obóz harcerski w Lginiu. 
Barwy drużyn, barwy chust:

W Harcerstwie obowiązują od lat zwyczaje, tradycje i formy, które odróżniają organizację harcerską od każdej innej organizacji. Jednym z charakterystycznych wizualnych wyróżników jest noszenie chusty w barwach drużyny. W naszym Środowisku drużyna wojciechowska przyjęła za swoje barwy czerwone chusty z szarym obszyciem zwanym lamówką. W drużynie miłocińskiej obowiązuje chusta pomarańczowa, w Palikijach zielona, a w Markuszowie czarna.  Instruktorzy bez przydziału do drużyny używają chusty khaki. Kapelan przywdziewa chustę fioletową.
Prawo Zucha:
1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.
"Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha".
Zobowiązanie Instruktorskie:
"Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Harcerskiej Organizacji Wychowawczo - Patriotycznej "CICHOCIEMNI". Swoją postawą i pracą pragnę służyć Polsce. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności za powierzone mi dzieci i młodzież, ich zdrowie i bezpieczeństwo. Będę ich wychowywać zgodnie z ideałami zawartymi w Obietnicy i Prawie Zucha, Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Będę wzorować się na prawości i odwadze żołnierzy - Skoczków Spadochronowych Armii Krajowej "Cichociemni". Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu Harcerskiej Organizacji "CICHOCIEMNI", pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Harcerską Organizację "CICHOCIEMNI" funkcji nie opuszczę samowolnie".

Prawo Harcerskie:

1. Harcerz służy Ojczyźnie i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10.Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

"Mam szczerą wolę, służyć Tobie Ojczyzno, walczyć o szczęście i dobro ludzi i być posłusznym Prawu Harcerskiemu".
Stopnie harcerskie:
* ochotniczka / ochotnik - jeden pasek na lewym naramienniku,
* tropicielka / tropiciel - dwa paski na lewym naramienniku lub (i) srebrna lilijka nabijana na krzyż harcerski,
* odkrywczyni / odkrywca - trzy paski na lewym naramienniku lub (i) złota lilijka nabijana na krzyż harcerski,
*wędrowniczka / wędrownik - jedna gwiazdka na lewym naramienniku lub (i) srebrna lilijka w srebrnym kręgu nabijana na krzyż harcerski,
* harcerka orla / harcerz orli - dwie gwiazdki na lewym naramienniku lub (i) złota lilijka w złotym kręgu nabijana na krzyż harcerski,
*harcerka / harcerz Rzeczypospolitej - trzy gwiazdki na lewym naramienniku lub (i) nabijane na krzyż harcerski złote: lilijka, krąg, wieniec.


Patki z oznakami stopni harcerskich nosi się na mundurze na lewym naramienniku w barwach drużyny, do której ma się przydział. Informacje o wytycznych do stopni harcerskich znajdziecie na www.cichociemni.org.pl w zakładce HARCERSTWO, a nastęnie po przesunięciu kursora w dół na STOPNIE HARCERSKIE oraz drugą zakładkę WYTYCZNE STOPNI HARCERSKICH. 

Stopnie instruktorskie:
* przewodnik (granatowa podkładka)
* podharcmistrz (zielona podkładka)
* harcmistrz (czerwona podkładka)


HARCERZ / HARCERKA
Zostałeś przyjęty do drużyny. Teraz Twoim celem jest złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. Porównaj siebie do poniższego ideału. Znam Prawo Harcerskie. Właściwie wykonuję polecone zadania i nie spóźniam się. Jestem dobrym synem, kolegą, harcerzem (dobrą córką, koleżanką, harcerką). Pamiętam o dobrych uczynkach. Często uśmiecham się. Nie zapominam o swoim zastępie, drużynie. Razem tworzymy zgraną ekipę. Jak wypadło porównanie? Troszeczkę Ci jeszcze brakuje? Nie przejmuj się, weź się do roboty, a na pewno zostaniesz harcerzem/harcerkom i otrzymasz upragniony Krzyż Harcerski. Trzymaj się!
PRACA NAD SOBĄ
- znam Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
- wykonuję codziennie dobre uczynki wywiązuję się z obowiązków szkolnych
- wiem gdzie znajduje się najbliższe kino, teatr, filharmonia, muzeum, galeria
SŁUŻBA W DRUŻYNIE I ŚRODOWISKU
- pamiętam o imieninach członków swojej rodziny
- jestem uczynny w domu,
- jestem niezawodnym kolegą
UMIEJĘTNOŚCI I TECHNIKI HARCERSKIE
- wiem co symbolizuje lilijka, krzyż harcerski, zawołanie CZUWAJ!
- znam logo własnej Organizacji
- znam Przyrzeczenie, Prawo i Hymn Harcerski
- wiem kim byli "Cichociemni"
- znam oznaczenia stopni harcerskich oraz funkcji w drużynie
- znam nazwę drużyny i wiem kto jest jej bohaterem
- potrafię wykonać podstawowe komendy musztry
- potrafię zaśpiewać 3 piosenki harcerskie
- posiadam osobistą apteczkę
- znam prosty szyfr
- znam okolice swojego miejsca zamieszkania (nazwy ulic, sklepy, ważniejsze instytucje)
- potrafię przygotować posiłek
- zaśpiewam Hymn Państwowy
- potrafię opisać herb mojej miejscowości
- potrafię ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz wezwać służby ratownicze
Jak widzisz, poprzeczka jest wysoko. Jednak nie zniechęcaj się. Przecież szereg wymagań wypełniłeś lub jesteś w stanie spełnić w każdej chwili. W pracy nad zadaniami pomocą służy Ci drużynowy. To on będzie wyznaczał zadania. Zgłoś mu gotowość zostania harcerzem. Kiedy masz za sobą etap pracy możesz przystąpić do próby. Nie powinno to zająć Ci więcej niż 3 miesiące. Zbieraj potwierdzenia wykonywanych zadań.
OCHOTNIK / OCHOTNICZKA
Zostałeś przyjęty do drużyny. Teraz Twoim celem jest złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego i zdobycie pierwszego stopnia. Porównaj siebie do ideału stopnia. Znam Prawo Harcerskie. Zdobyłem podstawowe harcerskie umiejętności. Właściwie wykonuję polecone zadania i nie spóźniam się. Jestem dobrym synem, kolegą, harcerzem (dobrą córką, koleżanką, harcerką). Pamiętam o dobrych uczynkach. Często uśmiecham się. Nie zapominam o swoim zastępie, drużynie. Razem tworzymy zgraną ekipę. Jak wypadło porównanie? Troszeczkę Ci jeszcze brakuje? Nie przejmuj się, zdobywaj ochotnika, a staniesz się bliższy ideałowi stopnia. Trzymaj się!

PRACA NAD SOBĄ
- znam Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
- wykonuję codziennie dobry uczynek
- zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualny i obowiązkowy
- wywiązuję się z obowiązków szkolnych
- przeczytałem ciekawą książkę, wiem gdzie znajduje się najbliższe kino, teatr, filharmonia, muzeum, galeria
- rozpoznam mowę narodów sąsiadujących z Polską,
- potrafię przedstawić się w języku obcym
- brałem udział w grach i ćwiczeniach terenowych, wycieczce pieszej i rowerowej
SŁUŻBA W DRUŻYNIE I ŚRODOWISKU
- pamiętam o imieninach członków swojej rodziny
- jestem uczynny w domu, jestem niezawodnym kolegą, zrobiłem coś dla przyjaciół, klasy
- potrafię zaoszczędzić pieniądze, pamiętam o kasowaniu biletów w MPK
POLSKA - EUROPA - ŚWIAT
- zaśpiewam Hymn Państwowy, opiszę godło i flagę Polski, znam nazwisko Prezydenta R.P.
- znam główne wydarzenia z historii Polski
- wskazałem interesującą mnie postać historyczną, znam Legendę o Wojciechowskim Kamieniu, podstawowe informacje dotyczące mojej miejscowości
- potrafię opisać herb mojego miasta/gminy
- znam główne państwa Europy, potrafię wymienić ich stolice, góry, rzeki, opisać ich flagi
UMIEJĘTNOŚCI I TECHNIKI HARCERSKIE
1.byłem na obozie stałym, zdobyłem trzy sprawności, przeczytałem książkę o tematyce harcerskiej
2.wiedza harcerska: wiem co symbolizuje lilijka, krzyż harcerski, zawołanie CZUWAJ!, znam logo własnej Organizacji, znam Przyrzeczenie, Prawo i Hymn Harcerski, wiem kim był Robert Baden-Powell i Andrzej Małkowski, wiem kim byli "Cichociemni", znam przynajmniej nazwiska 15 z nich,  znam oznaczenia stopni harcerskich i instruktorskich oraz funkcji w drużynie, znam nazwę drużyny i wiem kto jest jej bohaterem
3.styl harcerski: skompletowałem mundur i ekwipunek na dwudniową wycieczkę (w tym indywidualne wyposażenie harcerza - 2 metry linki lub sznurka, agrafki, guziki, igłę i nitkę, zapałki, notatnik, legitymację szkolną, nóż) potrafię wykonać podstawowe komendy musztry (np. poprawnie wykonuję postawę zasadniczą, zwroty, meldowanie się, powitanie lewą ręką, odliczanie), znam siatkę alarmową swojej drużyny, mam śpiewnik, potrafię zaśpiewać 3 pieśni obrzędowe i 10 harcerskich
4.samarytanka i zdrowie: posiadam osobistą apteczkę, potrafię opatrzyć drobne skaleczenia, dbam o czystość osobistą
5.przyrodoznawstwo i ochrona środowiska: byłem na wycieczce w lesie, nie zostawiłem żadnych śmieci, rozpoznałem 5 gatunków drzew oraz 5 gatunków zwierząt leśnych
6.łączność: pokonałem drogę wyznaczoną znakami patrolowymi zaadresowałem list, wysłałem paczkę, potrafię korzystać z telefonu, znam prosty szyfr
7.terenoznawstwo i krajoznawstwo: wyznaczyłem strony świata według busoli i gwiazd, potrafię posłużyć się mapą, znam okolice swojego miejsca zamieszkania (nazwy ulic, sklepy, ważniejsze instytucje)
8.obozownictwo i pionierka: rozpaliłem i zamaskowałem ognisko, znam zasady palenia ognia, potrafię rozbić i okopać namiot, stosuję 4 węzły, mierzę odległość krokami, potrafię przygotować posiłek, pełniłem służbę kuchenną.
Jak widzisz, poprzeczka jest wysoko. Jednak nie zniechęcaj się. Przecież szereg wymagań wypełniłeś lub jesteś w stanie spełnić w każdej chwili. W pracy nad stopniem pomocą służy Ci drużynowy. To on będzie wyznaczał zadania. Zgłoś mu gotowość zdobywania ochotnika. Kiedy masz za sobą etap pracy w oparciu o wymagania stopnia, możesz przystąpić do próby. Nie powinno to zająć Ci więcej niż 6 miesięcy. Zbieraj potwierdzenia wykonywanych zadań.
TROPICIEL / TROPICIELKA
Jesteś ochotnikiem. Złożyłeś Przyrzeczenie Harcerskie wypowiadając najważniejsze słowa Twojego życia. Jeszcze odczuwasz przeżycia tej niezwykłej chwili. Będziesz je pamiętał długo, być może przez całe życie. Ważnym jest jednak, aby przede wszystkim pozostać wiernym PRZYRZECZENIU. Czas jednak pomyśleć o kolejnym stopniu harcerskim - tropicielu. Porównaj siebie do ideału stopnia. Rozumiem Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Postępuję zgodnie z nim. Zdobyłem podstawowe wyrobienie harcerskie. Można na mnie polegać w trudnych sytuacjach: na zbiórce, biwaku, w szkole. Jestem samodzielny. Jako syn, brat, wnuk (córka, siostra, wnuczka) jestem gotowy do poświęceń na rzecz mojej rodziny. Ćwiczę sprawność i spostrzegawczość. Jestem zaradny. Pamiętam o obowiązkach. Nie ulegam lenistwu. Jestem wytrwały. Aktywnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny. Nie zapominam o uśmiechu. Jestem gotów na każde wezwanie. Nie pozostaję obojętny wobec pokrzywdzonych i potrzebujących. Jak wypadło porównanie? Oto Twój cel. Takim jest prawdziwy tropiciel! Przed przystąpieniem do zdobywania stopnia, przeanalizuj przykładowe wymagania. Będziesz wiedział czego możesz się spodziewać.

PRACA NAD SOBĄ
- rozumiem Prawo Harcerskie, zgodnie z nim postępuję, kieruję się nim w swoim życiu
- ukończyłem próbę woli (np. przez tydzień zrezygnowałem ze słodyczy, oglądania telewizji, telefonu itp.)
- jestem systematyczny, planuję zajęcia, prowadzę terminarz potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku
- rozwijam swoje zainteresowania, przeczytałem książkę inną, niż lektura szkolna, gromadzę własną biblioteczkę, obejrzałem ciekawy film, opowiedziałem o nim na zbiórce
- napisałem list w obcym języku
- gram w kilka gier zespołowych, np. w ringo, gimnastykuję się, wziąłem udział w 2-3 dniowej wędrówce
SŁUŻBA W DRUŻYNIE I ŚRODOWISKU 
- szanuję własną rodzinę, podejmuję obowiązki domowe
- brałem udział w przygotowaniu zbiórki z okazji np. Dnia Matki, pomagam innym, brałem udział w działaniu drużyny na rzecz innych, występuję z inicjatywami w swoim środowisku (np. zorganizowałem zabawę, turniej, przygotowałem dla swojej klasy, szkoły wystawę o drużynie, zastępie)
- zaoszczędziłem, zarobiłem pieniądze na wycieczkę harcerską
- oszczędzam prąd i wodę, brałem udział w akcji charytatywnej np. zbirce na groby polskie na Białorusi, albo w rejestracji dawców szpiku kostnego
- zaśpiewam "Rotę", "Modlitwę harcerską"
- potrafię opisać historię jednego z "Cichociemnych" oraz przygotować zbiorkę na jego temat
- znam zasięg swojej gminy, poinformowałem o ostatnich wydarzeniach w gminie, mieście
- poznałem kilka ważnych wydarzeń z historii Europy
- brałem udział w spotkaniu z innymi harcerzami oraz skautami z innych organizacji, np. w Międzynarodowym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwach Polski Harcerzy w Ringo, albo wyjeżdżałem na Białoruś do polskich harcerzy.
UMIEJĘTNOŚCI I TECHNIKI HARCERSKIE

a) byłem na dwóch obozach stałych, zdobyłem trzy kolejne sprawności przeczytałem dwie książki o tematyce harcerskiej, przeczytałem książkę o Żołnierzach Armii Krajowej - Skoczkach Spadochronowych "Cichociemnych"
b) wiedza harcerska: znam strukturę organizacyjną Harcerskiej Organizacji "CICHOCIEMNI" i nazwiska przełożonych znam oznaczenia funkcji w harcerskiej Organizacji "CICHOCIEMNI" znam główny okres działalności harcerstwa
c) styl harcerski: posiadam nienaganny mundur, pełen ekwipunek obozowy ćwiczę musztrę (np. tworzenie kolumny marszowej, marsz, meldowanie) znam pieśni obrzędowe drużyny i 20 piosenek harcerskich
d) samarytanka i zdrowie: przygotowałem apteczkę zastępu, zabandażowałem staw skokowy, kolanowy, zastosowałem opatrunek jałowy, użyłem aparatu do mierzenia ciśnienia, zaradziłem w przypadku odmrożenia i oparzenia, wyprałem swoje ubranie
e) przyrodoznawstwo i ochrona środowiska: rozpoznałem kilkanaście roślin, tropy kilku zwierząt, spędziłem samotnie kilka godzin w lesie, znam osobliwości przyrody w okolicy swojego zamieszkania, segreguję odpadki
f) łączność: korzystam z krótkofalówki, telefonu polowego, CB, znam kilka szyfrów, posługuję się alfabetem Morse'a, znakami patrolowymi, napisałem oficjalne podanie
g) terenoznawstwo i krajoznawstwo: wyznaczyłem strony świata według zegarka i przedmiotów terenowych, posługuję się busolą, zmierzyłem wysokość drzewa, szerokość rzeki, dokonałem oceny odległości "na oko", przygotowałem i przeprowadziłem wycieczkę zastępu, znam osobliwości swojego miejsca zamieszkania (np. zabytki, miejsca historyczne, legendy)
h) obozownictwo i pionierka: rozplanowałem w terenie biwak zastępu, drużyny, zamaskowałem teren po biwaku, zbudowałem kuchnię polową, przyrządziłem na niej posiłek, wykonałem budowlę namiotową, stosuję 8 węzłów, w czasie prac pionierskich nie niszczę przyrody, zakonserwowałem namiot, naostrzyłem piłę, siekierę, saperkę, przygotowałem samodzielnie śniadanie dla zastępu
i) umiejętności i uprawnienia: potrafię skorzystać z komputera, potrafię pływać, znam przepisy ruchu drogowego.

Jak widzisz poprzeczka nie jest umieszczona nisko. Ale zapewniam Cię - dasz sobie radę. Wiesz w czym jesteś dobry, wybierz zatem te dziedziny, nad którymi musisz jeszcze popracować. Pomocą służy Ci drużynowy. Zgłoś mu chęć zdobycia stopnia. Będzie wyznaczał Ci zadania, które pomogą wspiąć się na poziom tropiciela. Kiedy masz za sobą etap pracy w oparciu o wymagania stopnia, możesz przystąpić do próby. Nie powinno to zająć Ci więcej niż 6 miesięcy. Zbieraj potwierdzenia wykonywanych zadań.

Pamiętaj: "nie święci garnki lepią". Jeśli naprawdę chcesz być harcerzem, to praca, którą wykonasz będzie solidna. Przyda Ci się to w życiu codziennym i słuzbie innym ludziom. Dasz radę! Bo kto, jeśli nie Ty ?
ODKRYWCA / ODKRYWCZYNI
Jesteś tropicielem. Potrafisz doskonale poprowadzić zastęp w różnych sytuacjach, lub pełnić inną ważną funkcję w drużynie. Czas pomyśleć o kolejnym stopniu harcerskim - odkrywcy. Porównaj siebie do ideału stopnia. Prawo Harcerskie odgrywa ważną rolę w moim życiu, postępuję zgodnie z nim. Propaguję postępowanie zgodnie z Prawem Harcerskim. Radzę sobie w trudnych sytuacjach. Nie opuściłem nikogo w potrzebie, można na mnie polegać. Doskonalę swoje talenty i uzdolnienia, rozwijam zainteresowania. Znam własne słabości, panuje nad nimi. Dbam o rozwój fizyczny. Jestem odpowiedzialny za grupę kolegów, zastęp, rodzinę. Jak wypadło porównanie? Oto Twój kolejny cel. Takim jest prawdziwy odkrywca! Przed przystąpieniem do zdobywania stopnia przeanalizuj przykładowe wymagania.
PRACA NAD SOBĄ
- systematycznie pracuję nad charakterem, planuję przebieg dnia, tygodnia, zapisuję terminy
- zainteresowałem kolegę (koleżankę) przeczytaną książką, obejrzałem sztukę teatralną, poprowadziłem rozmowę w języku obcym, specjalizuję się w jednej z dyscyplin sportowych, uprawiam turystykę, uczestniczyłem w rajdzie pieszym lub pielgrzymce pieszej, rajdzie rowerowym lub spływie kajakowym
- znam kilka chwytów samoobrony, tańczę kilka tańców towarzyskich, przygotowałem z drużyną przedstawienie na ognisko, kominek itp.
SŁUŻBA W DRUŻYNIE I ŚRODOWISKU
- jestem odpowiedzialny za swoją rodzinę, zachowuję godną postawę wobec rówieśników
- utrzymuję porządek w domu
- pełnię stałą służbę (np. pomoc konkretnej osobie, wolontariat w stowarzyszeniu)
- uczestniczę w działalności samorządu, grupy parafialnej, klubu młodzieżowego, kole misyjnym
- zarobiłem pieniądze na swoje potrzeby, zorganizowałem akcję zarobkową zastępu, drużyny, klasy, (rozliczyłem biwak, wycieczkę klasową)
- uczestniczyłem w obchodach święta narodowego, znam główne partie polityczne w Polsce, znam główne instytucje i organizacje w Europie, wiem jakie miejsca w Europie chciałbym odwiedzić, zgromadziłem informacje na ten temat albo przygotowałem gazetkę ścienną w harcówce.
UMIEJĘTNOŚCI I TECHNIKI HARCERSKIE
a) byłem na trzech obozach stałych oraz na jednym zimowisku lub obozie wędrownym, zdobyłem trzy kolejne sprawności przeczytałem dwie kolejne książki o tematyce harcerskiej przeczytałem kolejną książkę o "Cichociemnych"
b) wiedza harcerska: przeprowadziłem dla drużyny zajęcia z historii harcerstwa, przygotowałem program ogniska harcerskiego, wygłosiłem gawędę przybliżającą wartości Prawa harcerskiego, znam historię harcerstwa w swojej miejscowości lub gminie
c) styl harcerski: przeprowadziłem musztrę drużyny, przeprowadziłem instruktaż pełnienia służby wartowniczej i kuchennej, powiększam własny repertuar pieśni harcerskich
d) samarytanka i zdrowie: znam rodzaje uzależnień, którym ulega część młodzieży, przygotowałem i obsługiwałem apteczkę drużyny, zaradziłem w przypadku utraty przytomności, złamania kończyny, szoku, krwotoku, zaczadzenia, udaru słonecznego, potrafię poprowadzić reanimację
e) przyrodoznawstwo i ochrona środowiska: przeprowadziłem zwiad dotyczący środowiska naturalnego, przygotowałem posiłek z owoców leśnych, nie używam środków szkodliwych dla środowiska
f) łączność: nawiązałem łączność przy pomocy światła, dymu itp.,
g) terenoznawstwo i krajoznawstwo: potrafię się zachować w przypadku zabłądzenia, uczestniczyłem w biegu na orientację, nocnej grze terenowej, znam dokładnie swoją gminę, miasto i okolice
h) obozownictwo i pionierka: zorganizowałem nocleg w trudnych warunkach, zbudowałem ważne urządzenie obozowe, pokierowałem pracami w magazynie.

Poznałeś zakres wymagań. Wybierz te dziedziny, nad którymi musisz jeszcze popracować. Możesz liczyć na pomoc drużynowego. Zgłoś mu chęć zdobycia stopnia. Będzie wyznaczał Ci zadania, dzięki którym osiągniesz poziom odkrywcy. Kiedy masz za sobą etap pracy w oparciu o wymagania stopnia, możesz przystąpić do próby. Nie powinno Ci to zająć więcej niż 6 miesięcy. Zbieraj potwierdzenia wykonywanych zadań.
WĘDROWNIK / WĘDROWNICZKA
Jesteś odkrywcą, tzn. mistrzem technik harcerskich. Można Ci powierzyć odpowiedzialne zadania w drużynie i w Organizacji. Przystępując do zdobywania stopnia wędrownika, wkraczasz w nowy etap harcerskiego rozwoju. Porównaj siebie do ideału stopnia. IdentyfikujĘ się z wartościami Prawa Harcerskiego, otwarcie świadczę o nich swoim życiem. Systematycznie pracuję nad swoim charakterem. Świadomie występuję z inicjatywami we własnym środowisku. Pełnię poważną funkcję w harcerstwie. Jestem samodzielny, przedsiębiorczy, potrafię zarobić potrzebne pieniądze dla siebie, bliskich, potrzebujących. Dokonałem wyczynu turystycznego lub sportowego.

PRACA NAD SOBĄ
- rozumiem Prawo Harcerskie, zgodnie z nim postępuję, kieruję się nim w swoim życiu
- ułożyłem program własnego rozwoju kierując się wskazaniami Prawa Harcerskiego
- rozwijam w sobie wrażliwości na potrzeby innych, poszerzam swoją wiedzę np., uczestniczyłem w kursie, seminarium pogłębiającym wiedzę, umiejętności
- przygotowałem na dobrym poziomie pracę semestralną, opracowanie, referat
- poznałem techniki pracy umysłowej (np. notowanie, szybkie pisanie, komunikatywne formułowanie myśli)
- potrafię dokonywać oceny i selekcji informacji, umiem prowadzić dyskusję
- uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych swojego środowiska.
SŁUŻBA W DRUŻYNIE I ŚRODOWISKU
- świadomie animuję działania w swoim środowisku, z godnie z zasadami Prawa Harcerskiego
- poważnie traktuję naukę
- orientuję się w scenie politycznej w Polsce
- sfinansowałem z zarobionych przez siebie pieniędzy wycieczkę, obóz
- pełniłem funkcję kwatermistrza na obozie drużyny, zlocie, rajdzie
- pełnię stałą funkcję harcerską. 
POLSKA - EUROPA - ŚWIAT
- znam dzieje Polski, potrafię wyrazić opinię o ważnych momentach historycznych (np. chrzest Polski, Unia Lubelska, rozbiory, powstania, odzyskanie niepodległości, sytuacja w czasie II wojny światowej)
- dostrzegam wartości kultury narodowej
- śledzę bieżące wydarzenia w Polsce, Europie i świecie
- znam główne koncepcje dotyczące przyszłości Europy, mam określony pogląd w tej sprawie.
Poznałeś zakres wymagań. Wybierz te dziedziny, nad którymi musisz jeszcze popracować. Możesz liczyć na pomoc instruktora. Zgłoś mu chęć zdobycia stopnia. Będzie wyznaczał Ci zadania, dzięki którym osiągniesz poziom wędrownika. Kiedy masz za sobą etap pracy w oparciu o wymagania stopnia, możesz przystąpić do próby. Nie powinno Ci to zająć więcej niż 12 miesięcy. Zbieraj potwierdzenia wykonywanych zadań.
HARCERZ ORLI / HARCERKA ORLA
HARCERZ / HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ
Wytyczne do zdobywania stopni HO i HR znajdziecie tutaj wkrótce. Z całą pewnością wcześniej, niż zdążycie do nich dotrzeć, zdobywając stopnie niższe. Jak zapewne wiecie, obok stopni harcerskich, istnieją też stopnie instruktorskie. To przewodnik, podharcmistrz i harcmistrz. Oznaką stopni instruktorskich są kolorowe podkładki o wymiarach krzyża harcerskiego noszone pod Krzyżem. Na lewym  rękawie munduru znajduje się lilijka (6 cm) w kolorze podkładki pod Krzyżem Harcerskim odpowiednio: przewodnik - granatowa, podharcmistrz - zielona, harcmistrz - czerwona.
Copyright ©2018 Środowisko Harcerskie im. Unii Lubelskiej, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem